با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۴۷۵۵۷۸۰۲
۰۹۱۲۸۷۲۰۱۵۲
۰۹۱۰۴۳۸۵۴۵۶
۰۹۱۹۵۸۵۱۳۶۹
۰۴۵۳۳۸۷۳۷۷۵_۶

ادرس کارخانه دوم ماشین سازی  تهران صفادشت جنب شهرک صنعتی بلوار فروردین شمالی یکم غربی