انواع کوره های صنعتی1398/02/15

کوره صنعتی

کوره های صنعتی انواع مختلفی از قبیل کوره زغال لایه ای یک مظوره، دو منظوره و قالبی دارندکوره های صنعتی یک منظوره یک نوع زغال یعنی زغال کبابی را تولید می کنند در صورتی که در کوره های صنعتی دو منظوره علاوه بر زغال کبابی، زغال لیمورا نیز تولید کردشاید بتوان از کوره های صنعتی تک منظوره برای تولید زغال لیمو استفاده کرد ولی کیفیت زغال لیمو پایین خواهد بوداز آنجایی که چوب زغال لیمو گران است پس از لحاظ هزینه صرفه جویی نمی شودکوره های زغال قالبی که به آنها زغال بریکت نیز می گویند مختص تولید زغال های قالبی هستند.

 

کوره سنتی

گود کردن کوه و انبارکردن چوب در آن ها ساده ترین کوره سنتی محسوب می شود که بعد از سوختن چوب زغال به وجود می آیدبا توجه به نوع چوب زغال های متنوعی خواهیم داشتاین کوره ها پس از آتش زدن چوب به علت نرسیدن هوا و عدمخروج کربن چوب ها می شود و این امر سبب تبدیل چوب ب زغال می شودکوره های سنتی دود زیادی را تولید می کنند و این دود تولید شده می تواند آسیب بسیار زیادی را برای محیط زیست داشته باشداز طرف دیگر چوب ها بایستی کاملا خشکباشندعمل خشک  کردن چوب نیز می تواند طولانی مدت باشد در صورتی که این کار با کوره های صنعتی به آسانی و در مدت زمان کمتری نسبت به کوره سنتی انجام می شود.

 

از سوی دیگر پیدایش صنعت و راحتی استفاده از کوره های صنعتی سبب شده است که از کوره های سنتی کمتر استفاده شودکوره های صنعتی نسبت به کوره های سنتی آلاینده کمتری دارند و از این نظر آسیب زیادی را به محیط زیست واردنمیکنند.شاید قعه قطعه کردن چوب ها کار آسانی نباشد ولی از طریق دستگاه چوب خورد کن براحتی انجام می شود و چوب ها تکه تکه شده و در کوره صنعتی جهت پخت انبار می شوندزغال های تولیدی توسط کوره های صنعتی بهداشتی تر از زغالهای تولیدی در کوره های سنتی می باشند.

 

کوره صنعتی

 

کوره وسیله ای است که حرارت تولید میکند و در زبان فارسی به آتشدان یا آتشگاه معروف است.

انرژی گرمایش کوره می‌‌تواند مستقیما توسط احتراق سوخت فراهم شود.

اجزای کلی کوره صنعتی شامل موارد زیر می باشد:

1.مشعل

2.مبدل حرارتی

3.هواکش و دریچه

4.ابزار های کنترلی و ایمنی

5.دمنده و جابه جا کننده هوا

طراحی درب ورودی کوره طوری می باشد که تحت هیچ شرایطی هوا وارد مخزن نمی شود. مهم ترین عامل در تولید کوره با کیفیت ، خارج نشدن دود از مخزن می باشد.امروزه کور ه ها به سه صورت تولید می شوند :

  1. حرارت غیر مستقیم با کمترین میزان هدر رفت انرژی
  2. دستی
  3. اتوماتیک

 

بازگشت